Trump strikes Syria

My meme thereon:

kali yuga meme

Advertisements